Soveltuvuusarvioinnit

Psykologinen henkilöarviointi / soveltuvuusarviointi

Henkilöarviointi, soveltuvuustutkimus, soveltuvuustesti, työpsykologinen soveltuvuus, psykologinen testaus, soveltuvuuskoe – rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta kaikissa niissä keskiössä on asiantuntijapsykologin suorittama laaja tutkimus, jonka avulla työelämän vaatimusten ja yksilön ominaisuuksien yhteensovittaminen on mahdollisimman osuvaa.

Erityisosaamisemme on vahvasti keskittynyt soveltuvuuden ympärille hyvinvoinnin ja onnistumisen lisäämiseksi työelämässä. Tutkimme niin yksilön kuin yhteisön tarpeisiin ja palvelemme ns. työelämäpöydän molempia puolia. Yksilölle tarjoamme tutkimusta ja sparrausta työuran kehittämiseen ja urasuunnitteluun. Erilaisille yhteisöille ja yrityksille tutkimus- ja valmennuspalvelumme tuovat asiantuntevan psykologisen tietotaidon rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä henkilöstön kehittämisen ja strategian suunnitteluun. Palvelumme voidaan jakaa myös tutkimus-, palaute-, ohjaus- ja kehittämisen osa-alueisiin.

Päämäärän soveltuvuustutkimuksessa arvioidaan sekä onnistumisen että työssä jaksamisen ja viihtymisen edellytyksiä. Urasuunnittelussa lähtökohtana on yksilön vahvuuksien tunnistaminen ja niiden mukaan soveltuvan työuran suunnitteleminen. Rekrytoinnin soveltuvuustestissä yksilön ominaisuuksia tarkastellaan ko. työtehtävässä onnistumista, jaksamista ja viihtymistä arvioiden.

Päätoimialaamme ovat henkilöarvioinnit ja vuosittain tutkimuksiimme osallistuu noin 2000 henkilöä. Henkilöarviointi, soveltuvuustutkimus, soveltuvuustesti, työpsykologinen soveltuvuus, soveltuvuuskoe tutkimukset sijoittuvat työuran eri vaiheisiin.

Psykologinen soveltuvuusarviointi henkilövalinnoissa voi olla laajuudeltaan erilainen, mutta tavallisin edelleen on noin 6 tunnin mittainen laaja avainhenkilötason tutkimus, josta puolet toteutetaan lähitutkimuksena ja puolet digitaalisesti. Tutkimuksen laajuus sovitaan toimeksiantajan kanssa etukäteen tutkimuksen tavoitteiden kartoituksessa. Myös tutkimuksen palautteesta ja raportoinnin tavoista sekä aikataulusta sovitaan aina tilannekohtaisesti erikseen. Raportoimme kuitenkin yleisesti noin viikon kuluessa viimeisestä samaan tehtävään liittyvästä tutkimuksesta.

Tutkimuspäivä sovitaan kunkin tutkimukseen tulevan henkilön kanssa erikseen toimeksiantajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla. Tutkimukset voivat tapahtua Päämäärän tiloissa Verkahovissa, Turun keskustassa tai esimerkiksi toimeksiantajan tiloissa tutkimusten tapahtuessa muualla päin Suomea. Myös paikasta vapaat luotettavat etätutkimukset ovat mahdollisia ja olemme toteuttaneet tutkimuksia etänä eri puolille maailmaa.

Tyypillisesti työskentely tutkimuspäivänä alkaa tarkkaa keskittymistä ja oivaltavaa sekä nopeaa työskentelyä vaativilla kognitiivisen kapasiteetin testeillä, rytmittyy niiden jälkeen vaihtelevasti vuorovaikutteisilla tilanteilla  ja itsenäisesti suoritettavilla pohdintatehtävillä, persoonallisuuden sekä ajattelu- ja toimintastrategioiden testeillä. Päivän eri osioiden välissä tutkitun on mahdollista ns. reflektoida työskentelyään. Noudatamme tutkimuksissamme hyvän henkilöarvioinnin käytäntöjä.

Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan onnistumisesta rekrytoinnissa ja laita viestiä psykologitiimi@paamaara.com