Meistä

Meistä

Päämäärän tarina – 30 vuotta soveltumisen arvioinnin vahvaa osaamista Turusta

Psykologitiimi Päämäärä Oy on turkulainen vuonna 1994 perustettu työelämän psykologiseen soveltuvuustutkimukseen erikoistunut asiantuntijayritys. Päätoimialamme on henkilöarviointi: soveltuvuustutkimus, soveltuvuustesti, työpsykologinen soveltuvuusarviointi, soveltuvuuskoe. Toteutamme soveltuvuuden arviointia työuran eri vaiheissa sekä yksilöasiakkaan että organisaation aloitteesta. Tutkimme vuosittain noin 2000 ihmisen soveltuvuutta eri työtehtäviin ja toimialoille. 

Päämäärä on pitkään ollut arvostettu, vakavarainen ja myös yksi suurimmista yrityksistä henkilöarvioinnissa mm.opiskelijavalintojen psykologisten soveltuvuuskokeiden toimialalla. Asiakassuhteemme ovat kumppanuuksia, joissa toimiva yhteistyö on usein jatkunut jopa pari vuosikymmentä. 

Päämäärän tarina alkoi marraskuussa 1994

Halusimme perustaa psykologiseen asiantuntemukseen sekä uusimman tietotaidon tavoitteelliseen ja kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen keskittyvän yrityksen. Halusimme tiimin, joka on enemmän kuin jäsentensä summa – työkodin, jonne on aina mukava tulla. Tavoittelimme vapautta luoda uutta ja onnistua.

Pää on yhä Päämäärän tärkein työkalu ja 30 toimintavuoteemme mahtuu monenlaisia merkkipaaluja. Paneuduimme alusta asti innolla psykologisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen. Ensimmäiset suuret toimeksiantomme olivat kahden persoonallisuustestin normitushankkeet vuosina 1995-96. Tiivis yhteistyö testigurujen kanssa kasvatti meidät näkemään ja ymmärtämään testin luotettavuuteen ja toimivuuteen liittyviä tekijöitä.

Erityisosaamisemme luonteenominaisuuksien ja ajattelu- ja toimintastrategioiden tutkimisessa kehittyi erityisesti maailmanluokan tutkijoiden Raymond B. Cattellin ja professorien Jari-Erik Nurmen ja Martin E.P. Seligmanin sanoittamin oivalluksin. Olemme kouluttaneet testeillä tutkimisen saloihin myös asiantuntijaverkostoamme sekä muita työ- ja organisaatiopsykologeja eri puolella Suomea.

Olemme nykyään lähes omavarainen asiantuntijatalo soveltuvuustestien ja arviointimenetelmien osalta. Se on hyvin harvinaista kansallisesti, mutta kuuleman mukaan myös kansainvälisesti tarkasteltuna. Suuri palomme tutkimiseen, tuhannet vuosittaiset tutkittavat ja moderni tietojenkäsittely mahdollistavat sen mikroyrityksessä. Systemaattisen tuotekehityksemme keskiössä on hyvä yhteistyö asiakkaiden ja verkostojen kanssa. Kehitämme tutkimusosaamistamme jatkuvasti.

Sparraamme ajatteluamme ja osaamistamme erilaisilla yhteistyötavoilla. Esimerkiksi testien tuotekehityksessä olemme tehneet yhteistyötä maamme kärkeen kuuluvan psykometriikan erityisasiantuntijan kanssa. Kokonaisista soveltuvuustutkimusprosesseistamme ja yksittäisistä tutkimusmenetelmistä on tehty useita pro gradu –tutkimuksia. Laajimpana tutkimustyöhömme pohjautuvana akateemisena tutkimuksena on joulukuussa 2016 julkaistu väitöstutkimus papin uralle tähtäävien yliopisto-opiskelijoiden työpsykologisista soveltuvuustutkimuksista.

Testisovellustemme digitalisoinnin aloitimme vuonna 2009 automatisoimalla vastauslomakkeiden tiedonsiirtoa. Vuonna 2010 kehitimme nettipalautejärjestelmän ensin opiskelijavalintojen käyttöön. Vuonna 2018 saimme vihdoin ratkottua erilaisia tutkimuksen teon pulmia ja pääsimme käytännössä toteuttamaan etätutkimusta sähköisesti sekä rekrytointien että opiskelijavalintojen henkilöarvioinneissa hyvän henkilöarvioinnin hengen mukaisesti. Käytännön digiloikkaamme vauhditti huomattavasti covid-pandemia ja tällä hetkellä suurin osa tutkimuksistamme toteutetaan hybridinä, osa tutkimuksesta lähitutkimuksena ja osa digitaalisesti. 

Vaikka tietomme on jalostettu tarkkaan bittimuotoon, on ihmisen käyttäytymisen tutkimisessa edelleen psykologin PÄÄ se ehdottomasti tärkein työkalu. Asiantuntijapsykologimme ovat kehittäneet osaamistaan tuhansissa henkilöarvioinneissa kaikissa työelämän konteksteissa.

Ihmiset ovat tarinan ydin – me tekijät

asiantuntijaverkostomme psykologit työskentelevät päätoimisesti erilaisilla psykologian toimialoilla julkisella tai yksityisellä sektorilla. He ovat kaikki sitoutuneet yhteistyöhön kanssamme pitkäjänteisesti ja vahvistavat näin luontevasti asiantuntijuudellaan tiimimme psykologista pääomaa. He ovat kaikki Valviran laillistamia psykologeja.

Asiantuntijaverkostoomme kuuluu lisäksi tutkimusassistentteja, jotka ovat pääasiassa psykologian, kasvatustieteen tai kauppatieteen maisteritutkinnon opiskelijoita. Assistenttien keskimääräinen työikä Päämäärässä on 3,5 vuotta, eli yliopisto-opintojen toisesta vuodesta valmistumiseen asti.